Cervello

Cervello arbejder for, at mennesker ramt af en skade på hjernen kommer hurtigere og bedre tilbage til fællesskabet. Der gør vi ved at understøtte kommunerne med specialiseret rehabilitering og genoptræning i nærmiljøet.

Serviceydelser

Hvad hjælper vi med?

Målgruppen, vi kan hjælpe, er: Unge, voksne og ældre, der er ramt af alvorlige skader på hjernen efter f.eks. en hjernerystelse, blodprop i hjernen, hjerneblødning eller anden hjernerelateret ulykke.

Udredning, vurdering & rådgivning

Genoptræning på avanceret og specialiseret niveau

Rehabiliteringsforløb

Arbejdsmarkedsrehabilitering

Familieforløb og krisehåndtering

Neuropædagogisk støtteforløb

Faglig styring og forløbskoordination

Supervision og kompetenceudvikling af personale

Vikaropgaver ved f.eks. spidsbelastning, ferier eller sygdom

Neurospecialisterne

I fællesskab matcher vi et neuro-fagligt specialistteam, som kan løse den konkrete opgave, på det konkrete tidspunkt, til den udvalgte borger/familie. Der kan være tale om både monofaglige indsatser eller tværfaglige indsatser – der løses i tæt samarbejde med kommunens personale. Cervellos erfarne specialister består af neuropsykologer, krisepsykologer, ergoterapeuter, fysioterapeuter, sygeplejersker, neuro-pædagoger, læger, logopæder, neuro-optometrister, diætister, jobkonsulenter, socialrådgivere og farmaceuter. Læs mere her.

Fleksibilitet

Fleksibilitet er afgørende, når det handler om hjerneskaderehabilitering, hvor fokus er på borgerens udvikling og progression. Derfor har Cervello udviklet forløbspakker, hvor neurospecialister kan ”klikke ind og ud” af borgerens rehabiliteringsforløb og skabe værdi præcis på det tidspunkt og den lokation, som skaber mest mulig værdi. Som kommune eller borger kan man supplere med de pakker, der er brug for, og ”designe et sammenhængende forløb”.

Cervello er en genvej i systemet – for små og mellemstore kommuner – og for mennesker ramt af en alvorlig hjerneskade.

Får vi i vores kommune, hvad vi betaler for? Ja, det gør I. Ved vi, hvad vi betaler for? Ja, det gør I. I Cervellos samarbejdsmodel er der 100% transparens, så man ved præcis, hvad der leveres, og hvor meget der leveres. Og der kan skrues op og ned for indsatsen alt efter behovet, så man ikke skal betale for noget, der ikke bruges.

Læs mere om forløbet