Cervello

Cervello arbejder for, at mennesker ramt af en skade på hjernen kommer hurtigere og bedre tilbage til fællesskabet. Der gør vi ved at understøtte kommunerne med specialiseret rehabilitering og genoptræning i nærmiljøet.

KERNEVÆRDIER

Hos Cervello navigerer vi efter de samme værdier

Cervello er en værdibaseret virksomhed. Vi hjælper mennesker ramt af hjerneskade tilbage til hverdagens fællesskaber. Så hurtigt, som det overhovedet kan lade sig gøre. Med hjertet på rette sted og på en ordentlig måde. Handlekraftigt. Værdiskabende. Og innovativt. Vores fem kerneværdier er også omdrejningspunktet i dagligdagen. Mange i Cervello har bidraget til at definere og konkretisere værdierne, og nu arbejder vi på, at de bliver en slags kompas for os. Det er med andre ord de værdier, som vi tænker, handler og arbejder efter hver eneste dag. Du kan læse om vores kerneværdier her… så ved du også, hvad du kan forvente af os.

Handlekraftige

Handlekraftige

Vi har tillid til hinanden og handler hurtigt
– sammen og hver for sig.

Sammen løfter vi opgaverne med vores mange forskellige fagligheder. Og vi gør det hurtigt. Uden at spilde tid. Vi tør handle, når det gælder.

Hver for sig eller sammen som et team. Vi tør tage beslutninger, og vi lærer af vores fejl. Hver eneste dag arbejder vi for at løse vores opgaver bedre end dagen før – til glæde og gavn for vores kunder, borgere og partnere.

Innovative

Innovative

Vi skaber fremtidens løsninger sammen med
vores partnere, kunder og borgere.

Samskabelse er en væsentlig del af Cervellos DNA. Vi designer vores ydelser efter brugernes behov sammen med kunder og partnere.

Fra ide til handling skaber vi fremtidens bedste løsninger. Vi er en forskningsbaseret virksomhed og deltager i forskningsprojekter. Vi opsøger og tester nye metoder og teknologier for hele tiden at forbedre vores indsatser. Og vi tager gode ideer, nye tanker og faglig inspiration til os med glæde. Alt sammen for at skabe hurtigere og bedre rehabilitering i nærmiljøet igennem innovation.

Værdiskabende

Værdiskabende

Vi har hele familien i centrum. Det
har også værdi for samfundet.

Vi er en social impact-virksomhed. Det betyder, at vi arbejder målrettet med at gøre en forskel. Vi måler effekten før, under og efter.

Skaber det, vi laver, værdi, fortsætter vi. Hvis ikke, så ændrer vi. Det kan mærkes, når vi har bidraget til et forløb. Vi er engagerede. Tør sætte høje mål for vores indsats. Vi følger vores visioner og hverdagsmål til dørs for at skabe størst mulig trivsel og meningsfuldhed i hverdagen for borgerne og deres familier. Og så arbejder vi aktivt på at indfri FNs verdensmål #8 og #10 for at skabe værdi for endnu flere.

Ordentlige

Ordentlige

Vi er til at regne med og bidrager både menneskeligt
og økonomisk på plussiden

Vi arbejder for at gøre en forskel for mennesker, og det gør vi os altid umage med. Vi holder ord. Tager ansvar for vores handlinger.

Er professionelle og fokuserer vores timer og ressourcer omhyggeligt. Vi og vores samarbejdspartnere har samme positive menneskesyn. Og når vi byder nye kolleger velkommen, hjælper vi hinanden med at falde til – og ikke at falde fra. Ikke alene fordi det er ordentligt, det skaber samtidig et godt arbejdsmiljø, som i sidste ende gavner vores kunder, samarbejdspartnere og borgere.

Vi har hjertet med

Vi har hjertet med

Vi er indlevende og optimistiske.
Det mærkes i alt, hvad vi gør.

Vi har hjerte for det enkelte menneske, og optimismen centralt i vores hverdag. Det er en naturlig del af vores arbejde. Og det kendetegner dem, vi er.

Vi tror på, at det enkelte menneske kan nå længere. Med den rette hjælp. Med indlevelse og med troen på, at det skal lykkes. Vores sociale kapital er høj. Vi har tillid til hinanden i både mod- og medvind. Vi tager ansvar for at skabe sammenhængskraft og et fællesskab, hvor vi tør gribe ud efter hinanden. Og hvor alle trygt rækker ud efter os.