Cervello

Cervello arbejder for, at mennesker ramt af en skade på hjernen kommer hurtigere og bedre tilbage til fællesskabet. Der gør vi ved at understøtte kommunerne med specialiseret rehabilitering og genoptræning i nærmiljøet.

RÅDGIVNING OG SUPERVISION

Sammen løfter vi fagligheden

… til gavn for alle involverede

Cervellos neurospecialister har mange års erfaring med supervision, rådgivning og kompetenceudvikling og indgående kendskab til den kommunale praksis på både social- og sundhed- og jobområdet. Rundt om i Danmark bliver vi inviteret indenfor for at styrke kommunens medarbejdere og den neurofaglige kvalitet i NÆR-miljøet. Vi bruger læringsmetoder, der sikrer hurtig videnstransfer og overførbarhed til praksis. Samtidig varetager vi selv neurofaglige rehabiliteringsforløb på specialiseret niveau for borgere ramt af en hjerneskade og holder på den måde altid vores praksiskompetencer a jour.

 

Neurofaglig supervision
I både Øst- og Vestdanmark leverer Cervello praksisnære supervisionsforløb til medarbejdere, som arbejder på døgnrehabilitering, på botilbud eller i genoptræningen. For at tilrettelægge supervisionsforløbet med driften, indgås ofte en fast årsaftale, hvor neurospecialisten kommer en, to eller tre dage om måneden. Supervisionstemaet aftales fra gang til gang og kan for eksempel tage udgangspunkt i en konkret udfordring i et borgerforløb, en generel neurofaglig problemstilling eller en udfordring i forhold til samarbejdet med de pårørende. Læs mere.

Ordentlige

Cervellos blad om

neurofaglig kompetenceudvikling

Innovative

Cervellos blad om

neurofaglig supervision

Faglig kompetenceudvikling på gruppeniveau

Cervello tilbyder praksisnær kompetenceudvikling der er skræddersyet efter behovet og tilpasset de lokale forhold. Vi kombinerer forskellige læringsmetoder, bl.a. sidemandsoplæring, gruppesupervision og undervisning.

Temaerne kan fx omhandle pårørendesamarbejde, energiforvaltning, udredningsmetoder, lejringer eller sanseintegration. De kan også omhandle syn- og balancetræning, hjernetræthed og døgnrytmeplaner. Den neurofaglige undervisning foregår på gruppeniveau.

Der indgås ofte en aftale om fast undervisning en til to gange om måneden, og temaet vælges fra gang til gang. Undervisningen foregår lokalt, så medarbejderne sparer tid til transport.

Praksisnær sidemandsoplæring mens opgaven løses

Flere kommuner står indimellem i en situation, hvor der mangler neurofaglige ressourcer på grund af opsigelser, sygdom eller ferie. I den forbindelse kan man slå to fluer med ét smæk.

I en afgrænset periode på nogle måneder kan man indgå aftale med Cervello om, at en neurofaglig fysioterapeut eller ergoterapeut integreres i driften to til tre dage om ugen og varetager konkrete neurofaglige genoptræningsopgaver.

Der er flere fordele ved sådan en aftale, men den vigtigste er, at kerneopgaven målrettet borgeren bliver løst samtidig med, at neurospecialisten sikrer, at der sker en kompetenceafsmitning til kommunens personale.

Tilfredshedsundersøgelse i kommunerne

Cervello har gennemført en tilfredsundersøgelse blandt ca. 15 % af landets kommuner. Den viser blandt andet:

  • Kommunerne synes, at Cervellos neurospecialister er ekstremt dygtige og har et meget højt fagligt niveau.

  • At forventningerne til Cervello til fulde bliver indfriet. Kommunerne bruger ord som ”dygtige specialister” og ”tydeligt specialiserede kompetencer”.
  • At kommunerne ønsker at fortsætte med kompetenceudvikling fra Cervello.
”Der sker så meget på det neurofaglige område samtidig med, at vi løbende skal opkvalificere nye medarbejdere. Derfor har vi en fast aftale med Cervello om neurofaglig undervisning af personalet to gange om måneden.”

Christel Damgaard, Centerleder Akutpleje & Rehabilitering, Roskilde Kommune

”Vi bruger Cervello til neurofaglig supervision af vores medarbejdere og har trukket på både neuropsykologer, ergoterapeuter og fysioterapeuter. Den helt store styrke er, at de udover at besidde neurofaglige kompetencer, også forstår socialpædagogernes hverdagspraksis på et botilbud, hvilket er afgørende.”

Tina Seldorf, Leder af botilbud, Egedal Kommune

”Der sker så meget på det neurofaglige område samtidig med, at vi løbende skal opkvalificere nye medarbejdere. Derfor har vi en fast aftale med Cervello om neurofaglig undervisning af personalet to gange om måneden.”

Christel Damgaard, Centerleder Akutpleje & Rehabilitering, Roskilde Kommune

”Vi bruger Cervello til neurofaglig supervision af vores medarbejdere og har trukket på både neuropsykologer, ergoterapeuter og fysioterapeuter. Den helt store styrke er, at de udover at besidde neurofaglige kompetencer, også forstår socialpædagogernes hverdagspraksis på et botilbud, hvilket er afgørende.``

Tina Seldorf, Leder af botilbud, Egedal kommune