Cervello

Cervello arbejder for, at mennesker ramt af en skade på hjernen kommer hurtigere og bedre tilbage til fællesskabet. Der gør vi ved at understøtte kommunerne med specialiseret rehabilitering og genoptræning i nærmiljøet.

FORSKNING & UDVIKLING

Forskning er en vigtig drivkraft i samfundet ikke mindst, når det gælder livskvalitet. Samtidig er innovation, samskabelse, vækst og udvikling en del af Cervellos DNA. Derfor har vi etableret et forskning- og udviklingsteam. Teamet er initiativtager til forskellige samskabelsesprojekter med bl.a. kommuner, virksomheder og patientforeninger. Og teamet arbejder tæt sammen med relevante vidensinstitutioner i Danmark og i andre lande omkring aktuelle forskningsprojekter i forbindelse med hjerneskader og neurorehabiliering. I Cervello har vi også et stærkt fokus på, at forskningsbaseret viden skal integreres i praksis, så neurospecialister fra praksis integreres også i forskningsprojekterne. Temaerne er:

Hjernetræthed. Validering af spørgeskema til måling af hjernetræthed.

 

Fysisk træning og psykoedukation som behandling af symptomer.

 

Jobrehabilitering efter erhvervet hjerneskade, afprøvning af tværfaglige interventioner.

 

Digitalisering af neuro-forløb.

 

Tilbage til arbejde som vidensmedarbejder med hjernerystelse

Kenneth Jay Andersen

Ph.d., cand.scient. i humanfysiologi, chefkonsulent, seniorforsker.

Læs mere om Kenneth

Arbejder aktuelt på et projekt om jobrehabilitering efter hjernerystelse. Kenneth har blandt andet erfaring fra Cervello, Plasticity Center i USA, NFA – Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.