Cervello

Cervello arbejder for, at mennesker ramt af en skade på hjernen kommer hurtigere og bedre tilbage til fællesskabet. Der gør vi ved at understøtte kommunerne med specialiseret rehabilitering og genoptræning i nærmiljøet.

GENOPTRÆNING & REHABILITERING

Tilbage til hverdagens fællesskaber

… hurtigere og bedre igennem fleksible forløb.

Vi arbejder for at gøre en målbar forskel for mennesker ramt af hjerneskade og deres familier.

Cervello hjælper både unge, voksne og ældre, der er ramt af en skade på hjernen – for eksempel hjernerystelse, blodprop i hjernen, hjerneblødning eller anden hjernerelateret skade. Vores indsatser sker gennem individuelt tilrettelagte rehabiliterings- og genoptræningsforløb. Vores neuroforløb er designet i en samskabelsesproces med kommuner, fagspecialister, foreninger og familier med erhvervet hjerneskade tæt inde på livet. Når vi leverer et hjerneskadeforløb, så sker det altid på baggrund af forskningsbaseret viden og best practice. På den måde kan vi sikre, at vores ydelser rent faktisk passer til virkelighedens behov og er relevante i forhold til de lokale muligheder, der er til stede i den enkelte kommune.

Stærkt team af erfarne neurospecialister

Et rehabiliteringsforløb på avanceret eller specialiseret niveau kræver tværfaglige indsatser, som udspringer af et stærkt, neurofagligt arbejdsmiljø.

Cervellos neurofaglige specialister er kendt for en høj grad af faglighed, og de er klar til helt eller delvist at varetage indsatserne i NÆR-miljøet, uanset om der er tale om en GOP på avanceret eller specialisteret niveau. Omdrejningspunktet vil altid være borgerens mål og progressionsmulighed.

Vi agerer lokalt i ca. 35 kommuner og er vant til at indgå i et tæt samarbejde – altid med fokus på neurofaglig kompetenceafsmitning til kommunens egne medarbejdere.

Fleksibilitet for bedre og hurtigere resultater

Når Cervellos neurospecialiter skræddersyr det enkelte rehabiliteringsforløb, sker det med udgangspunkt i kommunens bestilling og den hjerneskaderamtes behov, ønsker og aktuelle funktionsniveau.

Mange års erfaring med mobil-neurorehabilitering viser, at behovet ofte er anderledes end forventet, når borgeren ankommer i hjemmet eller på kommunens døgnrehabiliteringspladser. Derfor er de første uger en vurderingsperiode, hvor en neurofaglig tilpasning finder sted samtidig med, at genoptræningen foregår, og familien inddrages og er tæt på.

Ofte starter forløbet i NÆR-miljøet lige efter udskrivelse fra hospitalet. Vi vil hjælpe præcis der, hvor behovet er størst. Derfor har vi i samarbejde med kommunerne udviklet en fleksibel og modul-opbygget tilgang, hvor neurospecialisterne løbende kan både til- og afkobles et hjerneskadeforløb med udgangspunkt i borgerens mål og potentiale samt de lokale muligheder i kommunen. De modulopbyggede forløb giver mulighed for løbende tilpasning, og samtidig kan vi understøtte hjerneskadekoordinatoren i forhold til faglig styring og forløbskoordination.

Vi er altid NÆR

Vores udekørende neurospecialister er til stede i NÆR-miljøet, så genoptræning og rehabilitering kan foregå i borgerens omgivelser samtidig med, at de pårørende inddrages optimalt.

På den måde sikrer vi størst mulig overførbarhed, så det altid er nemt og tilgængeligt at få adgang til neurospecialisterne. Hurtigt og regelmæssigt. Og det er vigtigt. For praksis viser, at interventioner, som er aktivitetsbaseret, opgavespecifikke, repetitive og med høj intensitet, har stor effekt på funktionsniveauet.

Vi tilbyder desuden mulighed for digitale aktiviteter i forløbet – blandt andet til neurofaglige samtaler, sparring, faglig styring og krisehåndtering.

Cervello har en afdeling i Roskilde, hvor vi har neurospecialister og faciliteter til at udføre ambulante undersøgelser, specielle udredninger, gruppeforløb og lignende.

”Vi har haft et godt og professionelt samarbejde med Cervello. De er dybt kompetente og gode i kommunikationen”

Lotte Lagoni, Leder af Forebyggelse, Træning og Rehabilitering, Faaborg-Midtfyn Kommune

PRIVAT træningsforløb med neurospecialister

Hjernerystelse eller erhvervet hjerneskade? Ønsker du en målrettet træningsindsats sammen med en erfaren neuro-specialist ? Så er du som privatperson velkommen i Klinik for hjerneskade og Hjernerystelse ved Trekroner, Roskilde. Ring på 70 602 608 og book en gratis opstartssamtale.

”Vi har haft et godt og professionelt samarbejde med Cervello. De er dybt kompetente og gode i kommunikationen”

Lotte Lagoni, Leder af Forebyggelse, Træning og Rehabilitering, Faaborg-Midtfyn Kommune

PRIVAT træningsforløb med neurospecialister

Hjernerystelse eller erhvervet hjerneskade? Ønsker du en målrettet træningsindsats sammen med en erfaren neuro-specialist ? Så er du som privatperson velkommen i Klinik for hjerneskade og Hjernerystelse ved Trekroner, Roskilde. Ring på 70 602 608 og book en gratis opstartssamtale.