Cervello

Cervello arbejder for, at mennesker ramt af en skade på hjernen kommer hurtigere og bedre tilbage til fællesskabet. Der gør vi ved at understøtte kommunerne med specialiseret rehabilitering og genoptræning i nærmiljøet.

SOCIAL IMPACT

Cervello er en social impact virksomhed – og det forpligter heldigvis!

En impact startup er defineret som en iværksættervirksomhed, hvor virksomhedens grundlag hviler på at tage et bæredygtigt ansvar og tilbyde løsninger på velfærdsstatens udfordringer – ofte med fokus på et eller flere af verdensmålene. Hos Cervello er det FNs verdensmål #8 og #10, vi fokuserer aktivt på at indfri. De handler om ”at skabe anstændige jobs og økonomisk vækst samt reducere ulighed”.

 

At være en social impact-virksomhed handler om, at vi vil gøre en forskel igennem vores arbejde. Derfor spørger vi kontinuerligt borgere, pårørende og kunderne om tilfredsheden med samarbejdet og den neurofaglige indsats. Samtidig opbygger vi en vidensbase, så vi kan måle effekten før, under og efter. Skaber det, vi laver, værdi, så fortsætter vi. Hvis ikke, så ændrer vi.

 

Det skal altid kunne mærkes positivt, når Cervello har bidraget til et forløb, og vi vil også kunne dokumentere, at vores indsatser rent faktisk bidrager til at hjælpe mennesker med en hjerneskade hurtigere og bedre tilbage til hverdagens fællesskaber.

Cervello arbejder både for og med mennesker med handicap. Vores samarbejde med kommunale jobcentre medvirker til, at vi målrettet hjælper mennesker med hjerneskade tilbage til arbejdsfællesskabet. Og selvfølgelig beskæftiger Cervello også selv mennesker med handicap. Målet er at skabe sundhed og trivsel for så mange mennesker som muligt.

Cervello arbejder for at reducere ulighed. På tværs af Danmark er der forskel på, hvilke hjerneskadeindsatser, der kan tilbydes på specialiseret niveau, men med Cervellos mobile rehabiliteringsløsning bidrager vi til at reducere uligheden i NÆR-miljøet.

Cervello arbejder både for og med mennesker med handicap. Vores samarbejde med kommunale jobcentre medvirker til, at vi målrettet hjælper mennesker med hjerneskade tilbage til arbejdsfællesskabet. Og selvfølgelig beskæftiger Cervello også selv mennesker med handicap. Målet er at skabe sundhed og trivsel for så mange mennesker som muligt.

Cervello arbejder for at reducere ulighed. På tværs af Danmark er der forskel på, hvilke hjerneskadeindsatser, der kan tilbydes på specialiseret niveau, men med Cervellos mobile rehabiliteringsløsning bidrager vi til at reducere uligheden i NÆR-miljøet.