Cervello

Cervello arbejder for, at mennesker ramt af en skade på hjernen kommer hurtigere og bedre tilbage til fællesskabet. Der gør vi ved at understøtte kommunerne med specialiseret rehabilitering og genoptræning i nærmiljøet.

FORTÆLLINGEN FRA RUDERSDAL

Specialiseret genoptræning i eget hjem gav livskvalitet og overraskende resultater

En mand på 70 år fra Rudersdal fik en blodprop i hjernen. Efter hospitalsudskrivelsen blev han sendt til specialiseret genoptræning på et døgnrehabiliteringshjem. Det lå desværre meget langt væk fra hans eget hjem og fra hans hustru, som han savnede. Manden ønskede derfor specialiseret genoptræning i sit eget hjem.

 

Kommunen havde ikke de faglige kompetencer til at varetage opgaven selv og kontaktede derfor Cervello. Sammen tilrettelagde de – i tæt samarbejde med hustruen og de andre pårørende – et forløb med otte ugers specialiseret træningsindsats i hjemmet, som blev varetaget af Cervellos neurospecialister. Sideløbende med det fik kommunens egne medarbejdere neurofaglig praksissupervision, og hustruen fik vejledning og støtte.

 

Der blev fra start sat mål for mandens udvikling i forbindelse med genoptræningen. Et af dem var, at efter de otte ugers genoptræning i hjemmet, skulle manden kunne sidde op i sengen uden hjælp. Det kunne han – og mere til. Han kunne også selv sidde på sengekanten, hvor han kunne vaske sig og klæde sig på uden hjælp.

 

Efter de otte uger overdragede Cervello genoptræningen til kommunens egne medarbejdere, der gennem supervision undervejs var blevet klædt godt på til at varetage opgaven. Og til hustruen, der også var blev inddraget og brugt som en stærk ressource i rehabiliteringsforløbet.

Vi er altid nær

Vores udekørende neurospecialister er til stede i NÆR-miljøet, så genoptræning og rehabilitering kan foregå i borgerens omgivelser samtidig med, at pårørende inddrages. På den måde sikrer vi størst mulig overførbarhed samtidig med, at det altid er nemt og tilgængeligt at få adgang til neurospecialister. Hurtigt og regelmæssigt.

Kontakt Cervello

Kan vi hjælpe dig? Ring eller skriv og hør mere om mulighederne.

Vi er altid nær

Vores udekørende neurospecialister er til stede i NÆR-miljøet, så genoptræning og rehabilitering kan foregå i borgerens omgivelser samtidig med, at pårørende inddrages. På den måde sikrer vi størst mulig overførbarhed samtidig med, at det altid er nemt og tilgængeligt at få adgang til neurospecialister. Hurtigt og regelmæssigt.

Kontakt Cervello

Kan vi hjælpe dig? Ring eller skriv og hør mere om mulighederne.