Cervello

Cervello arbejder for, at mennesker ramt af en skade på hjernen kommer hurtigere og bedre tilbage til fællesskabet. Der gør vi ved at understøtte kommunerne med specialiseret rehabilitering og genoptræning i nærmiljøet.

ARBEJDSREHABILITERING

Tilbage til arbejde og uddannelse

… gennem tværfaglige, målrettede forløb.

Forskningsbaseret jobforløb sikrer hurtigere og mere præcis jobafklaring

En erhvervet hjerneskade eller en hjernerystelse med langvarige følgere forandrer pludselig livet og hverdagen, men heldigvis kan mange komme tilbage på arbejde eller studie efter en tid med den rette indsats.

Det er også noget af det, der står højest på ønskelisten, når den første krise er gennemlevet og arbejdsrehabiliteringen er i gang. Men på vejen tilbage er der brug for en tværfaglig, systematisk og målrettet indsats, der løbende tilpasses.

Hos Cervello er vi specialister i kognitive og fysiske problematikker efter hjerneskade og hjernerystelse. Vores indsats er baseret på de nyeste forskningsresultater og mange års erfaringer med neurorehabilitering, hvilket sikrer et kortere og mere præcist jobafklaringsforløb.

Et jobafklaringsforløb i korte træk …

Vores mål med neuroforløbet er altid at hjælpe borgeren tilbage til et selvstændigt og meningsfuldt liv. Er man ramt af en skade på hjernen, kræver det ofte en tværfaglig indsats.

Neurospecialisterne afklarer sammen med borgeren, hvordan og hvor meget borgeren kan komme tilbage på arbejdet eller uddannelsen. Et forløb starter altid med, at neurospecialisterne på 3-4 uger udarbejder en tværfaglig funktionsvurdering med et jobperspektiv og borgerens mål i fokus. En neurofaglig plan klargøres, og afhængig af kompleksiteten og sagsbehandlerens ønske, gennemfører de relevante neurospecialister et afklaringsforløb med borgeren.

Alle vores neurospecialister er kendt for et højt neurofagligt niveau, og samtidig er de kendt for deres personlige nærvær og for ”at gå direkte ind i folk med træsko på”.

Vi bygger på viden og samarbejde 

Cervello er en forskningsbaseret virksomhed og vores neurospecialister er kendt for et meget højt fagligt niveau samtidig med, at vi agerer i øjenhøjde med borgere og arbejdspladser.

Vi samarbejder med en række vidensinstitutioner inden for neurorehabilitering og er godkendt VISO-leverandør. Vi forsker aktuelt i hjernetræthed, interventioner i forbindelse med hjernerystelse og har fået tildelt forskningsmidler fra STAR-puljen til at afprøve afklaringsforløb, der medvirker til at integrere og fastholde personer med handicap på arbejdsmarkedet.

Gennem kurser og konferencer, løbende supervision og deltagelse i forskningsprojekter holder vores neurospecialister sig på forkant med den nyeste viden. Det er kommunernes garanti for, at vores neurospecialister har specialiseret viden og stor erfaring.

Løbende vurderinger på vejen tilbage

Med faste intervaller i forløbet foretager Cervellos neurospecialister test og vurderinger, så indsatsen kontinuerligt tilpasses herefter.

Ved afslutningen af forløbet, hjælper Cervellos specialister også med den nødvendige dokumentation til kommunens sagsbehandling.

Hjem, arbejdsplads og det virtuelle rum som arena

Cervello har afdeling i Roskilde, hvor vi også har neurospecialister og faciliteter til for eksempel samtaler, vurderinger og gruppeforløb.

Men vi bruger også digitale løsninger samt kører ud til borgeren i hjemmet eller på arbejdspladsen, så forløbet bliver målrettet og praksisnært.

”På trods af, at mange af de borgere, som kommer til Cervello, er hårdt ramt, specielt kognitivt, ja så lykkedes det os med en tværfaglig indsats at få borgerne tilbage til job eller uddannelse”

Christian Holberg, neuropsykolog, cand.psych. aut. og psykoterapeut

Kontakt Cervello

Kan vi hjælpe dig? Ring eller skriv og hør mere om mulighederne.

”På trods af, at mange af de borgere, som kommer til Cervello, er hårdt ramt, specielt kognitivt, ja så lykkedes det os med en tværfaglig indsats at få borgerne tilbage til job eller uddannelse”

Anja Klitte, Neuropsykolog, autoriseret, cand.psych.

Kontakt Cervello

Kan vi hjælpe dig? Ring eller skriv og hør mere om mulighederne.