Cervello

Cervello arbejder for, at mennesker ramt af en skade på hjernen kommer hurtigere og bedre tilbage til fællesskabet. Der gør vi ved at understøtte kommunerne med specialiseret rehabilitering og genoptræning i nærmiljøet.

HISTORIEN OM CERVELLO

Cervello er stiftet af Helene Hoffmann. Hun har størstedelen af sit arbejdsliv arbejdet for og med den offentlige sektor, og derigennem fået stor indsigt i og bredt kendskab til det nære sundhedsvæsen, det sociale område og beskæftigelsesområdet. Det er blandt andet denne viden, der danner grundlag for Cervello.

Der er virkelig brug for en virksomhed som Cervello

I foråret 2019 valgte Helene at overdrage direktørpositionen i rådgivningsvirksomheden Type2dialog for at tage på innovationsorlov. Et blankt stykke papir, et års orlov og en undersøgende rundrejse i Rigsfællesskabet gik i gang.

Fokus var på den offentlige social- og sundhedssektor. I dialogen med mere end 30 kommuner, familier, specialister og foreninger stod det efter nogen tid klart, at hjerneskadeforløb er lange og uoverskuelige. Borgere transporteres i øst og vest. Og familier bliver slidt op og går i opløsning.


I orlovsperioden skete der desuden det, at en person i Helenes netværk blev ramt af alvorlig hjerneskade, og Helene trådte til som familiens supervisor og koordinator. Det gav på nært hold Helene indblik i familiens kamp tilbage til hverdagen.

 

Så efter et års rundrejse i Danmark, kombineret med oplevelserne i forbindelse med denne tragisk ulykke, besluttede Helene at starte virksomheden Cervello, hvis fornemste mission skulle være at hjælpe kommunerne med at løse hjerneskaderehabilitering hurtigere og bedre end de nuværende løsninger.

Gik sammen med landets førende inden for neurorehabilitering

På samme tidspunkt søgte bestyrelsen fra BOMI Hjerneskadecenter i Roskilde en ny organisering. BOMI har været landets førende aktør i udekørende og praksisnær hjerneskaderehabilitering.

I mere end 20 år har de gjort en forskel for mange kommuner i NÆR-miljøet. Neurospecialisterne hos BOMI har samtidig assisteret mange kommuner med afklaring og udvikling af arbejdsevne, rehabilitering i hjemmet og på arbejdspladsen. Og en væsentlig aktivitet i BOMI har været specialiserede rådgivningsopgaver leveret til VISO, som er Socialstyrelsen Videns- og Specialrådgivningsorganisation.

 

Midt i 2021 blev BOMI overdraget til Cervello, så endnu flere borgere, familier og kommuner kan få specialiseret hjælp i NÆR-miljøet. Det neurofaglige arbejdsfællesskab beskæftiger ca. 60 medarbejdere, som kører ud fra baserne i Middelfart og Roskilde og hjælper landets kommuner i nær-området.

Cervellos mission er hurtigere og bedre hjælp

Cervello arbejder for, at mennesker ramt af hjerneskade kommer hurtigere og bedre tilbage til hverdagens fællesskaber. Igennem fleksible og innovative løsninger understøtter vi kommuner.

Det gør vi både med neurofaglig genoptræning, rehabilitering og jobafklaring.

 

Vores dygtige neurospecialister kører ud i NÆR-miljøet og har samtidig fokus på at inddrage familien og kommunens egne medarbejdere i rehabiliteringsprocessen.

 

Du kan læse mere om Cervellos kerneværdier her.