Cervello

Cervello arbejder for, at mennesker ramt af en skade på hjernen kommer hurtigere og bedre tilbage til fællesskabet. Der gør vi ved at understøtte kommunerne med specialiseret rehabilitering og genoptræning i nærmiljøet.

Neurospecialisterne

Neurospecialister

Cervello har etableret et stærkt neurofagligt arbejdsfællesskab, hvor ca. 70 medarbejdere tjekker ind hver dag. Neurospecialisterne er vant til at samarbejde tæt og fleksibelt med de forskellige aktører om samproduktion af kommunale indsatser. Specialisterne kan ”klikke ind og ud” af borgerens hjerneskadeforløb, alt efter hvilket behov der er, og kan indgå i et tæt samarbejde med kommunens medarbejdere. Samtidig kan de gennemskue systemet og paragrafferne og understøtte hjerneskadekoordinatoren ift. faglig styring og forløbskoordination. Læs mere om Cervellos ydelse her.

Et hjerneskaderehabiliteringsforløb kræver tværfaglige indsatser og et stærkt tværfagligt arbejdsmiljø. Netop derfor vil du i Cervellos team bl.a. møde en neuropsykolog, krisepsykolog, ergoterapeut, fysioterapeut, job-koordinator, neurooptomertrist, logopæd, læge, sygeplejerske. Alle med solid erfaring indenfor hjerneskadeområdet.

Fagspecialister

At understøtte med rådgivning, genoptræning og rehabilitering i NÆR-miljøet kræver ikke kun erfarne neurospecialister, men også specialister, som kan samarbejde med kommunens medarbejdere og indstille sig på forskellige arbejdssituationer. F.eks. møder Cervellos medarbejdere ind på jobcentret, i borgerens ejet hjem, i kommunens genoptræningscenter, på plejehjemmet, på borgerens arbejdsplads eller på Cervellos egen hjemme-base.

Og netop fagspecialister er der mange af i Cervello, for ca. 70 mennesker arbejder for, at mennesker ramt af en hjerneskade kommer bedre og hurtigere tilbage til hverdagen.

Tværfaglighed

Rehabilitering og genoptræning efter f.eks. en alvorlig hjerneblødning eller en alvorlig hjernerystelse kræver en tværfaglig, systematisk og målrettet indsats. Cervellos neuro-faglige organisation er nu etableret i både Øst- og Vestdanmark, og vi har alle ét fokus; nemlig borgerens rehabiliteringsmål.

p

Tværfaglighed og et struktureret, men fleksibelt samarbejde, er en del af vores DNA og samtidig afgørende for at skabe progression og høj kvalitet for borgeren.

Pernille Bundgaard - Driftschef i Cervello
Læs mere om serviceydelserne