Cervello

Cervello arbejder for, at mennesker ramt af en skade på hjernen kommer hurtigere og bedre tilbage til fællesskabet. Der gør vi ved at understøtte kommunerne med specialiseret rehabilitering og genoptræning i nærmiljøet.

Om BOMI

BOMI bydes velkommen ombord

Så blev det virkeligt – noget vi har ventet på længe. Fra juni måned 2021 er BOMI’s aktiviteter overdraget til Cervello baseret på en beslutning truffet af Byrådet i Roskilde Kommune og BOMI’s bestyrelse.

BOMI Center for rehabilitering og hjerneskade har mange års erfaring med rehabilitering og genoptræning i specialiserede og komplicerede hjerneskadesager samt tilgrænsende lidelser. Virksomheden har været landets førende aktør i udekørende og praksisnær hjerneskaderehabilitering og har i mere end 20 år gjort en forskel. Neurospecialisterne hos BOMI har samtidig assisteret mange kommuner med afklaring og udvikling af arbejdsevne, rehabilitering i hjemmet og på arbejdspladsen. Og en væsentlig aktivitet i BOMI har været specialiserede rådgivningsopgaver leveret til VISO, som er Socialstyrelsen Videns- og Specialrådgivningsorganisation.

Aktiviteterne i BOMI er nu overdraget til virksomheden Cervello, så endnu flere borgere, familier og kommuner kan få specialiseret hjælp i NÆR-miljøet. Det neurofaglige arbejdsfællesskab beskæftiger nu 70 medarbejdere, som kører ud fra baserne i Middelfart, Roskilde og Kgs. Lyngby og hjælper landets kommuner i nær-området.

Thomas Breddam - Profilfoto

“Vi er i Roskilde Kommune optagede af, at borgere ramt af en hjerneskade får den hjælp, som de har brug for. Derfor er jeg også rigtig glad for, at en kompetent virksomhed som Cervello ser et potentiale i at udvide BOMI’s tilbud til endnu flere kommuner.”

Thomas Breddam – Borgmester i Roskilde Kommune

Evan Lynnerup - profilfoto

“BOMI’s kvalitet og høje specialiseringsgrad på hjerneskadeområdet er opbygget over rigtig mange år, og det glæder mig stort, at det kan videreføres i en ny sammenhæng, hvor det forhåbentlig også kan komme endnu flere mennesker til gavn.”

Evan Lynnerup – BOMI’s nuværende bestyrelsesformand og byrådsmedlem

Carsten koch - profilfoto

“Det giver rigtig god mening for os at invitere BOMI med på rejsen til at blive en landsdækkende aktør. Det betyder, at nu kan endnu flere få glæde af de neurofaglige kompetencer og indsatser, som BOMI har udviklet igennem mange år.”

Carsten Koch – Bestyrelsesformand i Cervello

Ekstra information

Ønskes mere information så kontakt venligst en af følgende parter:

  • Roskilde Kommune: Kommunikationschef Rikke Houkjær. Tlf. 42 65 47 17
  • BOMI: Bestyrelsesformand Evan Lynnerup. Tlf. 30 66 12 83
  • Cervello: Bestyrelsesformand Carsten Koch. Tlf. 22 19 38 92
  • Cervello: Administrerende direktør Helene Hoffmann. Tlf. 23 84 69 13.
Læs mere om specialisterne