Cervello

Cervello arbejder for, at mennesker ramt af en skade på hjernen kommer hurtigere og bedre tilbage til fællesskabet. Der gør vi ved at understøtte kommunerne med specialiseret rehabilitering og genoptræning i nærmiljøet.

REHABILITERING VED HJERNERYSTELSE

Tilbage til hverdagens fællesskaber efter hjernerystelse

… gennem et tværfagligt, målrettet rehabiliteringsforløb.

Hvert år rammes mindst 25.000 danskere af en hjernerystelse. Undersøgelser viser, at ca. 34 % fortsat oplever senfølger efter 3 måneder, og at 31 % samtidig får en depression*). Det er alvorligt livsændrende konsekvenser. Men hvis der sættes ind med et målrettet og helhedsorienteret forløb i tide, så kan man få livskvaliteten tilbage.

 

Hvis man er ramt af senfølger til hjernerystelse, oplever man ofte hovedpine, balanceproblemer, synsproblemer og hjernetræthed. Man har svært ved at passe arbejde eller studie. Mange isolerer sig og oplever ensomhed. En del får angst og depression som følge af situationen og får ordineret medicin.

 

En hjernerystelse med senfølger kan desværre forandre livet og hverdagen for den ramte, men heldigvis kan mange komme tilbage til hverdagen, til fællesskaberne, til arbejdet eller studiet. Med den rette indsats i tide kan neurorehabilitering – for eksempel med fokus på at genskabe samspillet imellem synet og balancesystemet – kan være afgørende for at blive symptomfri og komme tilbage på 100 % igen.

 

 

Læs mere om vores tilbud

Hos Cervello er vi specialister i senfølger efter hjernerystelse, både kognitive og fysiske problematikker. Sundhedsstyrelsen skabte mere fokus landsdækkende, da de kom med retningslinjer i 2021 for, hvordan senfølger til hjernerystelse skal håndteres. I Cervello har vores specialister igennem mange år arbejdet med og forsket i hjernerystelse – og har derfor allerede stor viden og masser af praktisk erfaring med at hjælpe mennesker med senfølger tilbage til arbejde eller studie.

Vores indsats ved hjernerystelse… i korte træk

Cervellos indsats sker gennem et tværfagligt, målrettet rehabiliteringsforløb. I korte træk vil indsatsen forløbe over forskellige faser:

Fase 1: Neurofagligt udredningsforløb, hvor flere specialister undersøger og arbejder tæt sammen. Det kan for eksempel være et team besående af ergoterapeut, fysioterapeut, neuropsykolog og neuro-optometrist. Til en systematisk udredning anvender hver neuro-specialist ca. 3-4 forskellige validerede tests og analyserer data. Forløbet varer 2-3 uger og afsluttes med en tværfaglig rapport, som inkluderer neuro-specialisternes forslag til en handlingsplan.

 

Fase 2: Neurofagligt tværfagligt forløb, der både kan være individuelt og foregå i hold.

Fase 2 strækker sig ofte over 3-6 måneder og inkluderer også selvtræning.

Fokus er på klargøring til job eller uddannelse og på at komme tilbage til hverdagens fælleskaber. Der trænes, testes, justeres og koordineres, så der hele tiden er fokus på udvikling samtidig med at fastholde nye strategier og undgå tilbagefald.

Forskning for bedre og hurtigere hjælp

Der sker i øjeblikket en udvikling, når det gælder hjernerystelse og senfølger. Der er en voksende erkendelse af udfordringerne og der forskes stadig mere på området.

Cervello er en forskningsbaseret virksomhed. Vi holder os kontinuerligt opdateret med nyeste viden på hjernerystelses-området – blandt andet gennem forskningsprojekter. Målet er at få mere viden, så vi kan hjælpe dem, der er ramt af hjernerystelse med senfølger bedre og hurtigere tilbage.

Aktuelle forskningsprojekter

Vi har etableret et tværfagligt forskningsteam, som har specielt fokus på hjernerystelse. I spidsen for teamet står seniorforsker Kenneth Jay.

Kenneth har mange års erfaring med neurorehabilitering fra ind- og udland. Udover fokus på hjernerystelse har vi løbende forskellige forskningsprojekter i gang. Aktuelle projekter er:

 

Forskningsprojekt om effekten af fysisk/vestibulær træning samt psyko-education

En bevilling fra Offerfonden har givet os mulighed for at undersøge effekten af fysisk/vestibulær træning samt psyko-education. Forskningsprojektet kører i 2022-2023.

 

Måling af hjernetræthed

Ph.d.-studerende Frederik de la Cour har i sit forskningsprojekt fokus på måling af hjernetræthed. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem SDU, Videnscenter for Neurorehabilitering og Cervello.

 

Projekt med Center for Hjerneskade om jobrehabilitering efter hjernerystelse

Tilbage på job efter hjernerystelse – et forskningssamarbejde med Center for Hjerneskade, hvor Cervello bidrager med kvalitative interviews af hjernerystelsesramte, der skal tilbage på arbejdspladsen.

I stigende grad oplever vidensmedarbejdere vedvarende symptomer efter hjernerystelse og har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet igen. En systematisk og helhedsorienteret udredning og dertilhørende skræddersyet forløb er afgørende for at komme tilbage som et helt menneske igen. Forløbet kan være både langvarigt og tidskrævende, men er nødvendigt for at få livskvaliteten tilbage.

Kenneth Kay, Senioforsker og chefkonsulent i Cervello

Man føler sig på en eller anden måde alene i det, fordi det er så svært for andre at sætte sig ind i, hvordan det er. Dem, jeg havde snakket med, havde måske haft symptomer i en måned, og så gik det væk, men mit blev bare ved. Jeg følte ikke, at folk forstod det, det er svært. Til gengæld følte jeg mig virkelig set og forstået, da jeg mødte neuropsykologen. Jeg kan huske, at da jeg kom ind, havde hun alt lyset slukket i lokalet i tilfælde af at det generede mig. Det hensyn havde jeg aldrig oplevet tidligere.

Sofia Steltzer - i forhold til hjernerystelsesforløb i Cervello

”Mange er plaget af omfattende senfølger som fx hjernetræthed. Derfor er en struktureret indsats med energiforvaltning en væsentlig del af vores indsatser, når mennesker skal hjælpes tilbage til arbejde eller uddannelse”.

Anja Skau Tørning, neuro-specialist og ergoterapeut

Man føler sig på en eller anden måde alene i det, fordi det er så svært for andre at sætte sig ind i, hvordan det er. Dem, jeg havde snakket med, havde måske haft symptomer i en måned, og så gik det væk, men mit blev bare ved. Jeg følte ikke, at folk forstod det, det er svært. Til gengæld følte jeg mig virkelig set og forstået, da jeg mødte neuropsykologen. Jeg kan huske, at da jeg kom ind, havde hun alt lyset slukket i lokalet i tilfælde af at det generede mig. Det hensyn havde jeg aldrig oplevet tidligere.

Sofia Steltzer - i forhold til hjernerystelsesforløb i Cervello

*) Kilde: Hjernerystelsesforeningen