Cervello

Cervello arbejder for, at mennesker ramt af en skade på hjernen kommer hurtigere og bedre tilbage til fællesskabet. Der gør vi ved at understøtte kommunerne med specialiseret rehabilitering og genoptræning i nærmiljøet.

FAMILIE OG PÅRØRENDE

Hjælp til familien

… de er også ramt

En hjerneskade rammer ikke kun det pågældende menneske. Det er en krise, der påvirker hele familien, som den ramte er dybt afhængig af i en lang periode. Derfor er det vigtigt, at familien også får hjælp til at mestre hverdagen og livssituationen både på kort og lang sigt. Når det første chok har lagt sig, vil der være mange spørgsmål, der skal afklares.

 

Familieforløbet indeholder både psykoedukation, der fokuserer på at fremme bevidste problemløsningsstrategier i familien og samtaleforløb til pårørende, som kan være både børn og voksne. Samtidig er der et stort behov for viden om, hvordan man som pårørende bedst muligt kan bringe sine ressourcer i spil, så de gavner rehabiliteringsprocessen.

 

Derfor tilbyder Cervello neuropsykologiske familieforløb med fokus på at skabe størst mulig trivsel og meningsfuldhed for alle. Familieforløbene er kombineret og tilrettelagt både med psykoedukation og samtaleforløb, for at skabe de bedst mulige forudsætninger for både den ramte og de pårørende. 

Vi har hjertet med

Cervellos infomateriale for pårørende

”Er du pårørende til et menneske ramt af hjerneskade? Savner du en fagperson, som forstår situationen? Så kan du i Roskilde deltage i et neuropsykologisk gruppeforløb. Bearbejdning af de emotionelle og psykiske følger efter hjerneskade er nemlig lige så essentiel som håndtering af de kognitive følger.”

Marianne S. Thomsen, neuropsykolog

Forskning i rehabilitationspsykologi

Chalotte Glintborg, lektor og leder af Klinik for Handicap og Rehabiliteringspsykologi på Aalborg Universitet, forsker blandt andet i de følelser, som en person med en skade på hjernen kan føle, og hvordan arbejdet med håb hos det pågældende menneske og familien kan være en betydningsfuld del af et rehabiliteringsforløb. Læs mere.

”Er du pårørende til et menneske ramt af hjerneskade? Savner du en fagperson, som forstår situationen? Så kan du i Roskilde deltage i et neuropsykologisk gruppeforløb. Bearbejdning af de emotionelle og psykiske følger efter hjerneskade er nemlig lige så essentiel som håndtering af de kognitive følger.``

Marianne S. Thomsen, neuropsykolog

Forskning i rehabilitationspsykologi

Chalotte Glintborg, lektor og leder af Klinik for Handicap og Rehabiliteringspsykologi på Aalborg Universitet, forsker blandt andet i de følelser, som en person med en skade på hjernen kan føle, og hvordan arbejdet med håb hos det pågældende menneske og familien kan være en betydningsfuld del af et rehabiliteringsforløb. Læs mere.